EN ET

Finantssuhtarvud


Finantssuhtarve või ka raamatupidamise suhtarve kasutatakse ettevõtte või muu organisatsiooni üldise finantsseisundi hindamiseks ning need aitavad muuta finantsaruanded paremini loetavaks. Suhtarvud annavad kasulikku teavet nii ettevõtte juhtkonnale, omanikele kui ka võlausaldajatele. Finantsanalüütikud jällegi kasutavad finantssuhtarve selleks, et võrrelda omavahel eri ettevõtete tugevaid ja nõrku külgi.

Üldjuhul eristatakse järgmisi eri liiki suhtarve:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE