EN ET

Varade puhasrentaablus


Varade e kogukapitali puhasrentaablus (return on assets — ROA) näitab ettevõtte varade kasutamise efektiivsust puhaskasumi teenimiseks e kui palju kasumit teenib iga ettevõtte varasse investeeritud üks euro. DuPonti valem on järgmine:

$$Varade\; puhasrentaablus\; (ROA) \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} $$ $$Puhaskasumimarginaal\times Varade\; käibekordaja=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Netokäive}\times \frac{Netokäive}{Varad}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Varad}$$


ROA leidmiseks jagatakse enamasti kasumiaruande kirje "Puhaskasum" bilansi kirjega "Varad (aktiva) kokku". Duponti valem võimaldab analüüsida ka kasumlikkust (mida väljendab puhaskasumimarginaal (profit margin)) ning varade kasutamise efektiivsust (mida väljendab varade käibekordaja (asset turnover)).


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE