EN ET

Brutokasumimarginaal


Brutokasumimarginaal (gross margin, gross profit margin, gross profit rate) näitab müügi lisandväärtust ning on abiks hinnastamisel ning turundustegevuse planeerimisel.

$$Brutokasumimarginaal \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Netokäive-COGS}{Netokäive}$$


COGS (cost of goods sold; cost of sales) - müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE