EN ET

Rahakordaja


Rahakordaja (Cash Ratio) näitab ettevõtte võimet tasuda koheselt saabuva tähtajaga kohustusi.

$$Rahakordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Raha+Likviidsed\; väärtpaberid}{Lühiajalised\; kohustised}$$


Lisaks ülaltoodule võib hinnata ka muude käibevarade ja lühiajaliste kohustuste suhet (nt. varude või debitoorse võlgnevuse suhet lühiajalistesse kohustustesse). See, millised suhtarvud on kõige sobivamad, sõltub konkreetse ettevõtte tegevusalast.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE