EN ET

Maksevõime kordaja


Maksevõime kordaja (Quick Ratio; Acid-test Ratio) näitab ettevõtte suutlikust likviidse varaga üheaegselt kõik lühiajalised kohustised koheselt tasuda.

$$Maksevõime\; kordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Raha+Likviidsed\; väärtpaberid+Laekumata\; arved}{Lühiajalised\; kohustised}$$


Korraga kõikide võlgnevuste tasumiseks, peab ettevõtte maksevõime kordaja olema 1 või suurem. Oluline on tähele panna, et kordaja sisaldab ka laekumata arveid. Näiteks kui ettevõtjal on hulk pika maksetähtajaga laekumata arveid ning samaaegselt on kohustuste tähtaeg lühike, siis maksevõime kordajast probleemi ei ilmne, kuigi tegelikult saab ettevõttel kohe raha otsa. Samas, kui klientide maksetähtajad on lühikesed ning tarnijatel pikad, siis ei pruugi madal kordaja automaatselt tähendada probleeme maksevõimega.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE