EN ET

Varude käibevälde


Varude käibevälde (Average days to sell the inventory) e varude käibekiirus leitakse, jagades aruandeperioodi päevade arvu varude käibekordajaga.

$$Varude\; käibevälde \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{365\; paeva}{Varude\; käibekordaja}$$


Lühike varude käibevälde on hea kolmel põhjusel:

  • väike laovaru tagab madalamad ühikulud - vähem kulub üürile, kindlustusele, kommunaalteenustele;
  • positiivne mõju kasumlikkusele, kuna ka laovarude all kinni oleva raha hulk on väiksem;
  • hooaja-, aeguvad või kergesti riknevad kaubad ei jää lattu seisma.

favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE