EN ET

Turuhinna-müügi suhtarv


Turuhinna-müügi suhtarv (price-to-sales ratio - P/S) näitab kui kõrgelt väärtustatakse aktsiaturul ettevõtte müügitulemust.

$$P/S \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{Müük}$$


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE