EN ET

Ruudu valemid


Ruut on võrdsete külgede ja nurkadega nelinurk. Ruudu nurgad on täisnurgad.

Ruudul on kõik rombi ja ristküliku omadused. Nagu kõikidel rombidel, on ruudu diagonaalid risti. Teisisõnu on diagonaalide vaheline nurk täisnurk.

Ruudu ümbermõõt

$$C=4 \times a$$


kus,

a— ruudu külg.

Ruudu pindala

Ruudu pindala külje kaudu:

$$S=a^{2},$$


kus a on ruudu külg.

Ruudu pindala diagonaali kaudu:

$$S=\frac{d^{2}}{2},$$


kus d on ruudu diagonaal.

Ruudu diagonaal

$$d=a \sqrt{2}$$
favorite TOP 7