EN ET

Rombi valemid


Romb on nelinurkne tasapinnaline kujund, mille kõik küljed on võrdsed.

Romb on rööpküliku erijuhtum. Seetõttu on rombil kõik rööpküliku omadused. Rombiks nimetatakse rööpkülikut, mille küljed on võrdsed. Rombi diagonaalid on risti, poolitavad teineteist ja nurki (vt nurgapoolitaja). Rombi, mille nurgad on täisnurgad, nimetatakse ruuduks.

Rombi ümbermõõt

$$C=4 \times a$$


kus,

a— rombi külg.

Rombi pindala

Rombi pindala külje ja kõrguse kaudu:

$$S=a \times h,$$


kus,

a— rombi külg.
h— rombi kõrgus.

Rombi pindala diagonaalide kaudu:

$$S=\frac{d_{1} \times d_{1}}{2},$$


kus d1, d2 on rombi diagonaalid.

Rombi pindala külje ja nurga kaudu:

$$S=a^{2} \times \textrm{sin}(\alpha),$$


kus,

a— rombi külg.
α— rombi nurk.favorite TOP 7