EN ET

Trapetsi pindala


Trapets on kumer nelinurk, mille kaks külge on omavahel paralleelsed ja kaks külge mitte.

Trapetsi omadused:

  • Tippude A ja D, samuti B ja C juures olevate nurkade summa on 180°.
  • Trapetsi haara lähisnurkade summa on 180°.
  • Üldjuhul ei ole trapetsil siseringjoont ega ümberringjoont. Samas on võimalik iga trapetsi ümber ja sisse joonestada ellips.

Trapetsi ümbermõõt

$$C=a+b+c+d$$


kus,

a, b, c, d — trapetsi küljed.

Trapetsi pindala

Trapetsi pindala kahe aluse ja kõrguse kaudu:

$$S=\frac{a+b}{2} \times h,$$


kus,

a, b— trapetsi aluste pikkused.
h— trapetsi kõrgus.

Trapetsi pindala kesklõigu ja kõrguse kaudu:

$$S=k \times h,$$


kus,

k— trapetsi kesklõik.
h— kõrgus.favorite TOP 7