EN ET

valem, formulae, formula, формула, formel, kaava

Matemaatika

Matemaatikal puudub küll üldtunnustatud definitsioon, kuid matemaatikat rakendatakse kõigis inimtegevuse valdkondades.

Füüsika

Füüsika on loodusteadus, mis uurib loodust kõige üldisemas mõttes.

Geograafiafavorite TOP 7