EN ET

Lühiajalise võlgnevuse käibekordaja


Lühiajalise võlgnevuse käibekordaja (Receivables turnover) või ka debitoorse võlgnevuse käibekordaja näitab, kui suure osa ettevõtte aastasest netokäibest moodustab deebitoride debitoorne võlgnevus (ostjate laekumata arved) e. mitu korda toimub aruandeperioodi jooksul debitoorse võlgnevuse tasumine deebitoride poolt.

$$Varade\; käibekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Müügitulu}{Keskmine\; debitoorne\; võlgnevus}$$


Lühiajalise võlgnevuse käibekordajast saab tuletada ka keskmise laekumisperioodi.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE