EN ET

Varude käibekordaja


Varude käibekordaja (Inventory turnover ratio) e käibesagedus näitab kauba või materjalivarude kasutamise efektiivsust. Mida suurem on varude käibekordaja, seda efektiivemalt ja kiiremini kasutatakse varusid (varudesse investeeritud raha hulk ei ole väga suur).

$$Varude\; käibekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Müügitulu}{Keskmised\; varud}$$


või

$$Varude\; käibekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Müüdud\; kaupade\; kulu}{Keskmised\; varud}$$


Teist varianti võib pidada täpsemaks, kuid müüdud kaupade kulu on sageli keerulisem leida kui müügitulu. Samuti tagab müügitulu kasutamine eri ettevõtete parema võrreldavuse. Varude käibekordajast saab kergesti tuletada ka varude käibevälte.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE