EN ET

Omakapitali tootlus


Omakapitali tootlus e puhasrentaablus (return on equity — ROE) näitab ettevõttesse investeeritud omakapitali kasutamise efektiivsust puhaskasumi teenimiseks st kui palju kasumit teenib iga ettevõtte omakapitali investeeritud euro. DuPonti valem jagab omakapitali tootluse kolmeks komponendiks:

  1. kasumlikkus,
  2. vara kasutamise efektiivsus ning
  3. finantsvõimendus.
  4. ROE on leitav järgmise valemiga:

$$Omakapitali\; puhasrentaablus\; (ROE) \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} $$ $$Puhaskasumimarginaal\times {Varade\; käibekordaja}\times {Finantsvõimendus}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Netokäive}\times \frac{Netokäive}{Varad}\times {\frac{Varad}{Omakapital}=}$$ $$ROA\times \frac{Varad}{Omakapital}=$$ $$\frac{Puhaskasum}{Omakapital}$$


ROE leidmiseks jagatakse enamasti kasumiaruande kirje "Puhaskasum" bilansi kirjega "Omakapital kokku". DuPonti analüüs võimaldab aktsepteeritava omakapitali tootluse saavutamiseks eristada kolme liiki ettevõtteid:

  1. kõrge kasumimarginaaliga ettevõtteid (näiteks moetööstus, tarkvaraarendus, luksuskaupade turustamine),
  2. kõrge käibega ettevõtteid (näiteks jaekaubandus) ning
  3. suure finantsvõimendusega ettevõtteid (näiteks pangandus).

favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE