EN ET

valem, formulae, formula, формула, formel, kaava

Matemaatika

Matemaatikal puudub küll üldtunnustatud definitsioon, kuid matemaatikat rakendatakse kõigis inimtegevuse valdkondades.

Füüsika

Füüsika on loodusteadus, mis uurib loodust kõige üldisemas mõttes.

Geograafia

Rahandus

Äriettevõtte rahandus hõlmab investeerimisotsuseid, finantseerimisotsuseid ja rahavoogude juhtimist.favorite TOP 7