EN ET

Turuhinna-kasumi suhtarv


Turuhinna-kasumi suhtarv (price-to-earnings ratio - P/E, PER) näitab ettevõtte aktsia turuhinna ja puhaskasumi aktsia kohta suhet. P/E suhtarvu kasutatakse kiire hinnangu andmiseks, kas ettevõtte aktsiad on "õiglaselt" hinnatud. P/E leitakse järgmise valemiga:

$$P/E \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{EPS}$$


Üldiselt peetakse normaalseks P/E suhtarvu väärtuseks väärtust vahemikus 10-20.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE