EN ET

Puhaskasumimarginaal


Puhaskasumimarginaal e käiberentaablus (profit margin, net margin, net profit margin) näitab ettevõtte kasumlikkust e. kui palju kasumit teenitakse ühe euro käibe kohta. See näitab ühtlasi, kui mõistlik on ettevõtte hinnapoliitika ning kui hästi kontrollitakse kulusid.

$$Puhaskasumimarginaal \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Puhaskasum}{Netokäive}$$


Eri ettevõtete puhaskasumimarginaal ei ole eriti hästi võrreldav, kuna nende kulude struktuur on reeglina väga erinev.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE