EN ET

Intresside kattekordaja


Intresside kattekordaja (interest coverage ratio; times-interest-earned (TIE) ratio) näitab ettevõtja laenuteenindamise võimet e. kas teenitav põhitegevuskasum on piisav, et katta kõik intressikud.

$$Intresside\;kattekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{EBIT}{Aruandeperioodi\; intressikulu}$$


Arvutustes võib sõltuvalt asjaoludest kasutada nii EBIT kui ka EBITDA näitajat. Intressikulu võetakse reeglina aruandeperioodi kasumiaruandest. Intresside kattekordaja peaks olema vähemalt 2,5.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE