EN ET

Kohustiste ja omakapitali suhe


Kohustiste ja omakapitali suhe (debt-equity ratio, gearing, leverage) näitab võõrkapitali ja omakapitali kasutamise suhet. Ettevõtete võrdlemisel on oluline tähele panna, kas näitaja on arvutatud raamatupidamis- (book value) või turuväärtuste (market value) baasil. Kui ettevõtja on välja lasknud eelisaktsiaid (preferred stock), siis võib need, konkreetseid asjaolusid kaaludes, arvata kas võõrkapitali või omakapitali hulka.

$$Kohustiste\;ja\;omakapitali\;suhe \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Kohustised\; kokku}{Omakapital\; kokku}$$


Üldjuhul võetakse kohustiste ja omkapitali suhte arvutamisel arvesse üksnes pikaaajalised kohustised (long-term debt).


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE