EN ET

Varade käibekordaja


Varade käibekordaja (Asset turnover) või ka koguvara käive näitab, kui efektiivselt kasutab ettevõtja oma vara. Mida suurem see näitaja on, seda efektiivsemalt varasid kasutatakse.

$$Varade\; käibekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Müügitulu}{Keskmine\; vara}$$


Müügitulu (Net sales) võetakse vaadeldava aruandeperioodi kasumiaruandest.

Keskmine vara on vaadeldava perioodi keskmine koguvara, mille võib leida näiteks perioodi alguse ja lõpu bilansside koguvara jagamisel kahega.

Reeglina on kõrge kasumimarginaaliga ettevõtetel madal varade käibekordaja ning madala kasumimarginaaliga ettevõtetel kõrge varade käibekordaja.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE