EN ET

Keskmine laekumisperiood


Keskmine laekumisperiood (Receivables conversion period) leitakse, jagades aruandeperioodi päevade arvu lühiajalise võlgnevuse käibekordajaga. Mida lühem on debitoorse võlgnevuse laekumisperiood, seda parem, sest raha laekub ettevõtjale kiiremini tagasi. Näiteks aasta keskmine laekumisperiood leitakse järgmiselt:

$$Keskmine\; laekumisperiood \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Keskmine\; debitoorne\; võlgnevus}{Müügitulu}\times 365\; paeva$$


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE