EN ET

Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv


Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B) (price-to-book ratio - P/B; market-to-book ratio; price-to-equity ratio) näitab ettevõtte aktsia turuhinna ja lihtaktsia bilansilise väärtuse suhet. P/B leitakse järgmise valemiga:

$$P/B \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Aktsia\; turuhind}{Aktsia\; bilansiline\; väärtus}$$


Seda suhtarvu kasutatakse tihti pankade võrdlemiseks.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE