EN ET

Eesti pikimad jõed


Eesti pikim jõgi on Võhandu jõgi (ka Voo jõgi, ülemjooksul Pühajõgi). Võhandu jõgi asub Kagu-Eestis, jõe pikkus on 162 km, jõgikond 1420 km2 ning vooluhulk keskmiselt 10–11 m3/s.

JõgiPikkus (km)Valgala (km2)
Võhandu1621420
Pärnu1446920
Põltsamaa 1351310
Pedja1222710
Keila116682
Kasari1123210
Piusa109796
Pirita105799
Emajõgi1019740
Navesti1003000
Jägala971573
Vigala951580
Ahja951070
Õhne94573
Halliste861900
Valgejõgi85453
Mustjõgi841823
Väike Emajõgi831380
Narva77814
Reiu73917


favorite TOP 7