EN ET

Sisemine tasuvusmäär (IRR)


Sisemine tasuvusmäär (internal rate of return - IRR) on kõige laiemalt kasutatav NPV alternatiiv. IRR-i valem on väga sarnane NPV valemiga. Samuti võib IRR-i leidmist kapitali eelarvestamisel võrrelda YTM-i leidmisega võlakirjade hindamisel. IRR on diskontomäär, mille korral projekti NPV on null — projekti kulud on võrdsed tema tuludega:

$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


t— perioodide arv.
Σ— kreeka suurtäht sigma tähistab matemaatikas summat (antud juhul t liidetava summat).

IRR on sisuliselt projekti minimaalne oodatav tulusus. Kui IRR on suurem aktsionäride nõutavast tulunormist, siis jääb pärast võlausaldajatele laenukapitali tagasimaksmist raha üle ning selle saab aktsionäridele dividendidena välja maksta või ettevõttesse reinvesteerida.

Kuigi esmapilgul tundub IRR-i arvutusvalem lihtne, on tema kasutamisel kerge eksida. Probleem on selles, et IRR-i ei ole võimalik lihtsalt matemaatiliselt avaldada e viia võrrandi ühele poolele. IRR-i on võimalik leida:

  1. proovimise teel;
  2. süstemaatiliste matemaatiliste meetoditega ning
  3. vastavat funktsiooni omavate kalkulaatorite, tarkvara või veebirakenduste abil.

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE