EN ET

Kasumiindeks (PI)


Kasumiindeksit (profitability index - PI; benefit-cost ratio) on võrdne projekti oodatavate rahavoogude nüüdisväärtuse ja alginvesteeringu suhtega:

$$PI \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}$$


C0— alginvesteering;
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
t— perioodide arv.

Sisuliselt on kasumiindeks protsendi või suhtarvu kujule viidud NPV.

Kasumiindeksi meetodi kasutamise üldised otsustusreeglid:

  • vastu võtta projekt, mille PI > 1;
  • tagasi lükata projek, mille PI < 1.

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE