EN ET

Tulevikuväärtus


Ühekordse investeeringu tulevikuväärtust võib üldistatud kujul väljendada valemiga:

$$FV=C_{0}\times (1+r)^{t}$$


C0— alginvesteering, nüüdisväärtus;
r— intressimäär;
t— perioodide arv.

Tulevikuväärtuse leidmine aastast erineva perioodi korral

Kui intressi arvutatakse n korda aastas, saab tulevikuväärtust leida järgmise valemiga:

$$FV=C_{0}\times \left (1+\frac{r}{n}\right )^{n\times t}$$


raastane intressimäär;
n— intressiarvestuse kordade arv aastas.

Tulevikuväärtuse leidmine pideva intressiarvestuse korral

Intresside juurdearvestust võib teha kord aastas, poolaastas, kvartalis, kuus, päevas, tunnis, iga minut või veel sagedamini. Kui ülaltoodud valemis n → ∞, siis on võimalik tulevikuväärtust leida valemiga:

$$FV=C_{0}\times e^{r\times t}$$


raastane intressimäär;

Lisalugemist

Euleri arv ehk Euleri konstant e avaldub piirväärtusena:

$$e=\lim_{n\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{n} \right )^{n}=2,71828\; 18284\; 59045\; 23536... $$


Leonhard Euler (15. aprill 1707 Basel – 18. september 1783 Peterburi) oli Šveitsi matemaatik ja füüsik, kes suure osa oma elust veetis Venemaal Peterburis ja Saksamaal Berliinis. Euler tõestas, et e on irratsionaalarv, ja arvutas 1748. a. konstandi 18 esimest tüvenumbrit.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE