EN ET

Modifitseeritud sisemine tasuvusmäär (MIRR)


Modifitseeritud sisemine tasuvusmäär või ka tulumäär (modified internal rate of return – MIRR) on diskontomäär, mis võrdsustab investeeringute (kulude) nüüdisväärtuse tulevaste sissetulevate rahavoogude (tulude) tulevikuväärtusega:

\begin{align} \sum_{i=0}^{t}\frac {COF_{i}}{(1+r)^{i}} &=\frac {\sum_{i=0}^{t}CIF_{i}(1+r)^{t-i}}{(1+MIRR)^{t}} \\ PV_{COF} &=\frac {FV_{CIF}}{(1+MIRR)^{t}} \\ MIRR &= \sqrt[t]{\frac{FV_{CIF}}{PV_{COF}}}-1 \end{align}


t— perioodide arv.
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
COF— investeeritav rahavoog, väljaminek (cash outflow);
CIF— sissetulev rahavoog, sissetulek (cash inflow);


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE