EN ET

Annuiteedi nüüdisväärtus


Ammuiteedi nüüdisväärtus. Annuiteet (annuity) - on perioodiliste konstantsete laekuvate või tasutavate rahavoogude seeria, mis kestab fikseeritud tähtajani. Tavalise e hariliku annuiteedi (ordinary annuity) osamaksed toimuvad makseperioodide lõpus. Hariliku annuiteedi nüüdisväärtus leitakse järgmise valemiga:

$$PV_{Ordinary\; Annuity}=C \times \left[\frac{1-(1+r)^{-t}}{r}\right]$$


C— perioodilise makse summa;
r— perioodi diskontomäär;
t— perioodide arv.

Avanssannuiteedi e avansiliste maksetega annuiteedi (annuity due) osamaksed toimuvad makseperioodide alguses. Avanssannuiteedi heaks näiteks on üüri- või rendimaksed. Avanssannuiteedi nüüdisväärtus leitakse järgmise valemiga:

$$PV_{Annuity\; Due}=C \times \left[\frac{1-(1+r)^{-t}}{r}\right]\times(1+r)$$


C— perioodilise makse summa;
r— perioodi diskontomäär;
t— perioodide arv.

Kasvava annuiteedi nüüdisväärtus

Kasvav annuiteet on perioodiliste rahavoogude seeria, mis kestab fikseeritud tähtajani ning kasvab igal aastal konstantse määra võrra. Kasvava annuiteedi nüüdisväärtust saab leida valemiga:

$$PV=\frac{C_{0}}{r-g} \times \left[1-\left(\frac{1+g}{1+r}\right)^{t}\right]$$


C0— esimene makse;
g— kasvumäär;
r— diskontomäär;
t— perioodide arv.

Lisalugemist

Euleri arv ehk Euleri konstant e avaldub piirväärtusena:

$$e=\lim_{n\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{n} \right )^{n}=2,71828\; 18284\; 59045\; 23536... $$


Leonhard Euler (15. aprill 1707 Basel – 18. september 1783 Peterburi) oli Šveitsi matemaatik ja füüsik, kes suure osa oma elust veetis Venemaal Peterburis ja Saksamaal Berliinis. Euler tõestas, et e on irratsionaalarv, ja arvutas 1748. a. konstandi 18 esimest tüvenumbrit.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE