EN ET

Nüüdisväärtus


Ühekordse tulevikusumma nüüdisväärtust võib üldistatud kujul väljendada valemiga:

$$PV=C_{t}\times \frac {1,00}{(1+r)^{t}}$$


Ct— tulevikuväärtus;
r— diskontomäär;
t— perioodide arv.

Sageli saab investor tulevikus eri aegadel rohkem kui ühe rahavoo. Mitme saadava rahavoo nüüdisväärtus on lihtsalt üksikute rahavoogude nüüdisväärtuste summa.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE