EN ET

Nüüdispuhasväärtus (NPV)


Nüüdispuhasväärtus (net present value; NPV) mõõdab investeeringu nüüdisväärtust, arvestades sellest tulenevate tulevaste rahavoogude summat ning sobivat diskontomäära. NPV on leitav valemiga:

$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}$$


C0— alginvesteering;
r— diskontomäär (näiteks kapitali kaalutud keskmine hind);
t— perioodide arv.

Üldreegel on, et kõik välja minevad rahavood peaksid valemis olema negatiivse märgiga ning sissetulevad rahavood positiivse märgiga. Kreekakeelne sümbol "Σ" (sigma) tähistab matemaatikas summat.

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE