EN ET

Perpetuiteet


Perpetuiteet (perpetuity) e. lõpmatu annuiteet on iga-aastaste konstantsete raha-voogude seeria, mis kestab lõpmatuseni. Perpetuiteedi nüüdisväärtuse saab leida valemiga:

$$PV=\frac{C}{(1+r)^{1}}+\frac{C}{(1+r)^{2}}+\frac{C}{(1+r)^{3}}... \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\frac{C}{r}$$


C— perioodilise makse summa;
r— diskontomäär.

Perpetuiteedid olid näiteks ilma tagasiostukohustuseta Suurbritannia valitsuse võlakirjad e. konsoolid (consols; consolidated annuities). Suurbritannia valitsus lunastas viimased 2¾% ja 2½% võlakirjad 5. juulil 2015. Samuti käituvad tihti perpetuiteedina eelisaktsiad.

Kasvav perpetuiteet

Kasvav perpetuiteet (growing perpetuity) sisaldab erinevalt tavalisest perpetuiteedist ka perioodilist kasvu. Kasvava perpetuiteedi nüüdisväärtuse saab leida valemiga:

$$PV=C \times \left[ \frac{1}{(1+r)}+\frac{(1+g)}{(1+r)^{2}}+\frac{(1+g)^{2}}{(1+r)^{3}}...\right] \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\frac{C}{r-g}$$


C— perioodilise makse summa;
g— kasvumäär;
r— diskontomäär.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE