EN ET

Annuiteedi tulevikuväärtus


Annuiteedi tulevikuväärtus. Annuiteet (annuity) - on perioodiliste konstantsete laekuvate või tasutavate rahavoogude seeria, mis kestab fikseeritud tähtajani. Tavalise e hariliku annuiteedi (ordinary annuity) osamaksed toimuvad makseperioodide lõpus. Hariliku annuiteedi tulevikuväärtus leitakse järgmise valemiga:

$$FV_{Ordinary\; Annuity}=C \times \frac{(1+r)^{t}-1}{r}$$


C— perioodilise makse summa;
r— perioodi intressimäär;
t— perioodide arv.

Avanssannuiteedi e avansiliste maksetega annuiteedi (annuity due) osamaksed toimuvad makseperioodide alguses. Avanssannuiteedi heaks näiteks on üüri- või rendimaksed. Avanssannuiteedi tulevikuväärtus leitakse järgmise valemiga:

$$FV_{Annuity\; Due}=C \times \left[\frac{(1+r)^{t}-1}{r}\right]\times (1+r)$$


C— perioodilise makse summa;
r— perioodi intressimäär;
t— perioodide arv.

Kasvava annuiteedi tulevikuväärtus

Kasvava tavaannuiteedi tulevikuväärtuse (growing annuity; increasing annuity) valemit saab kasutada juhul, kui järgmaksed kasvavad ühtlase kasvumäärga. Valem on järgmine:

$$FV_{ga}=C \times \left[\frac{(1+r)^{t}-(1+g)^{t}}{r-g}\right]$$


Lisalugemist

Euleri arv ehk Euleri konstant e avaldub piirväärtusena:

$$e=\lim_{n\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{n} \right )^{n}=2,71828\; 18284\; 59045\; 23536... $$


Leonhard Euler (15. aprill 1707 Basel – 18. september 1783 Peterburi) oli Šveitsi matemaatik ja füüsik, kes suure osa oma elust veetis Venemaal Peterburis ja Saksamaal Berliinis. Euler tõestas, et e on irratsionaalarv, ja arvutas 1748. a. konstandi 18 esimest tüvenumbrit.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE