EN ET

Määratud integraal


Funktsiooni f(x) määratud integraaliks rajades a-st b-ni nimetatakse lõigus [a; b] integreeruva funktsiooni f(x) algfunktsiooni muutu, mis vastab argumendi muudule Δx = b − a ja seda tähistatakse sümboliga:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx.$$


Matemaatilise analüüsi esimene põhiteoreem

Kui funktsioon y = f(x) on pidev lõigus [a; b], siis eksisteerib vastavas lõigus tuletis F′(x) ning:

$${F}'(x)=\frac{d}{dx}\int_{a}^{x} f(t)dt=f(x).$$


Matemaatilise analüüsi teine põhiteoreem (Newton-Leibnizi valem)

Kui funktsioonil f(x) on olemas Riemann'i integraal lõigus [a; b] ja algfunktsioon F(x) vastavas lõigus, siis:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx=F(b)-F(a).$$


Määratud integraal arvust 1

$$\int_{a}^{b} 1dx=b-a$$


Konstandiga korrutatud funktsiooni integreerimine

$$\int_{a}^{b} c\times f(x)dx=c\times \int_{a}^{b} f(x)dx$$


Summa või vahe integreerimine

$$\int_{a}^{b} [f(x) \pm g(x)]dx=\int_{a}^{b} f(x)dx \pm \int_{a}^{b} g(x)dx$$


Määratud integraali rajade vahetamine

$$\int_{a}^{b} f(x)dx=-\int_{b}^{a} f(x)dx$$


Võrdsete rajadega integraal

$$\int_{a}^{a} f(x)dx=0$$


Aditiivsus

Iga kolme arvu a, b ja c korral, piirkonnas, kus funktsioon f(x) on integreeruv, kehtib võrdus:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx=\int_{a}^{c} f(x)dx+\int_{c}^{b} f(x)dx$$


Lineaarsus

$$\int_{a}^{b} [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx=\alpha \int_{a}^{b} f(x)dx + \beta \int_{a}^{b} g(x)dx$$


Monotoonsus

Kui f(x) ≤ g(x) iga x ∈ (a; b) korral, siis:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx\leq \int_{a}^{b} g(x)dx$$


Vaata ka:favorite TOP 7