EN ET

Määramata integraal


Integreerimiseks nimetatakse funktsiooni algfunktsiooni leidmist. Integreerimine on funktsiooni diferentseerimise pöördoperatsioon.

Kui:

$$f(x)={F}'x, \textrm{siis}$$ $$\int f(x)dx=Fx+C.$$


Konstandiga korrutatud funktsiooni integreerimine

$$\int c \times f(x)dx=c \times \int f(x)dx$$


Summa ja vahe integreerimine

$$\int [f(x)\pm g(x)] dx=\int f(x)dx \pm \int g(x) dx$$


Ositi integreerimine

$$\int u dv=uv-\int vdu, \;\textrm {kus}$$ $$u=u(x)\; \textrm {ja} \;v=v(x)$$


Muutuja vahetus määramata integraali leidmisel (asendusvõte)

$$\int f(x)dx=\int f(g(t)){g}'(t)dt, \;\textrm{kus}$$ $$x=g(t)$$

Vaata ka:favorite TOP 7