EN ET

Diferentseerimise reeglid


Funktsiooni tuletise arvutamist nimetatakse funktsiooni diferentseerimiseks. Diferentsiaalarvutus on üks matemaatilise analüüsi põhikomponente integraalarvutuse kõrval (nimetatakse ka koos diferentsiaal- ja integraalarvutuseks).

Diferentseerimise reeglid

Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised saab leida järgmiselt. Kui:

$$u=u(x)\;\mathrm{ja}\;v=v(x)$$

siis:

\begin{align} {(u\pm v)}'&= {(u)}'\pm {(v)}'\\ \\ {(u\times v)}'&= {u}'\times v + u \times {v}'\\ \\ {\left(\frac{u}{v}\right)}'&= \frac{{u}'\times v - u \times {v}'}{v^{2}}\\ \end{align}

Konstandiga korrutatud funktsiooni tuletis:

$${(c\times u)}= c \times {u}'$$

Liitfunktsiooni tuletis:

$${u\left [ v(x) \right ]}'={u}'\left [ v(x) \right ]\times {v}'(x)$$

Vaata ka:favorite TOP 7