EN ET

Pöördkehad


Pöördkeha on geomeetriline keha, mille moodustub tasandiline kujund, mis pöörleb ümber kujundi tasandil asetseva sirge (telje).

Tuntumad pöördkehad on näiteks:

  • Kera - moodustub ringi või poolringi pöörlemisel ümber diameetri.
  • Koonus - moodustub täisnurkse kolmnurga pöörlemisel ümber oma kaateti.
  • Silinder - moodustub ristküliku või ruudu pöörlemisel ümber oma külje.