EN ET

Silinder


Silinder on pöördkeha, mille moodustab ristkülik või ruut, mis pöörleb ümber oma ühe külje. Silindri pinnalaotus on ristkülik (või ruut) ja kaks võrdse raadiusega ringi. Silindrit võib vaadelda ka kui korrapärase n-nurkse prisma erijuhtu, kus n läheneb lõpmatusele.


Silindri pindala

Silindri täispindala põhjapindalade ja külgpindala summa:

$$S=2\pi r^{2} + 2\pi rh $$


kus,

π— pii e. Archimedese konstant on matemaatiline konstant, mis on võrdne tasandil paikneva ringjoone pikkuse ja diameetri suhtega; pii ligikaudne väärtus on 3.14159265359;
r— silindri raadius;
h— silindri kõrgus.


Silindri ruumala

$$V=\pi r^{2} h$$favorite TOP 7

calkoo.com