EN ET

Viète’i valemid


Üldkujulise ruutvõrrandi:

$$ax^{2}+bx+c=0$$


lahendid x1 ja x2 rahuldavad järgmisi võrdusi:

\begin{align} x_{1}+x_{2}&=-\frac{b}{a}\\ \\ x_{1}\times x_{2}&=\frac{c}{a}\\ \end{align}


Taandatud ruutvõrrandi:

$$x^{2}+px+q=0$$


lahendid x1 ja x2 rahuldavad järgmisi võrdusi:

\begin{align} x_{1}+x_{2}&=-p\\ \\ x_{1}\times x_{2}&=q\\ \end{align}


Vaata ka: