EN ET

Standardhälve


Standardhälbeks (ingl, k. standrad deviation) ehk ruutkeskmise veaks nimetatakse ruutjuurt dispersioonist. Standardhälve iseloomustab tunnuse hajuvust - mida suurem on standardhälve, seda suurem on tunnuse väärtuste hajuvus.

Standardhälbe valem

$$\sigma=\sqrt{D(X)}=\sqrt{E(X-E(X))^{2}}$$

kus,

E(X)— juhusliku suuruse X keskväärtus.

Lõpliku arvurea standardhälvet võib väljendada valemiga:

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^{2}}$$

kus,

— juhuslike suuruste xi keskväärtus.

Valimi standardhälvet võib väljendada valemiga (nn. Besseli parandus):

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^{2}}$$

kus,

— juhuslike suuruste xi keskväärtus.

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE