EN ET

Dispersioon


Dispersioon (ingl, k. variance) ehk keskmine ruuthälve on juhusliku suuruse varieeruvuse mõõt, mis näitab, kui palju uuritav suurus varieerub. Mida suurem aga dispersioon on, seda enam erinevad vaadeldava arvurea väärtused üksteisest.

Dispersiooni valem

$$\sigma^{2}=E(X-E(X))^{2}$$

kus,

E(X)— juhusliku suuruse X keskväärtus.

Lõpliku arvurea dispersiooni võib väljendada valemiga:

$$\sigma^{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^{2}$$

kus,

— juhuslike suuruste xi keskväärtus.

Valimi dispersiooni võib väljendada valemiga (nn. Besseli parandus):

$$\sigma^{2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^{2}$$


Dispersiooni võidakse tähistada ka tähisega D(X). Sageli, eriti ingliskeelses kirjanduses, tähistatakse dispersiooni ka V(X) või var(X).

Vaata ka:favorite TOP 7