EN ET

Liitmise omadused


Naturaalarvude a ja b summa leitakse nii: kui loendamisel on jõutud arvuni a, loendatakse veel b arvu. Arv, milleni jõutakse, ongi nende arvude summa.

Binaarse liitmise pöördtehe on lahutamine.

Liitmise omadused on:

Liitmise erijuht:

$$a+0=0+a=a$$
favorite TOP 7