EN ET

Kommutatiivsus


Kommutatiivsus ehk vahetatavus ehk vahetuvus on binaarse tehte, sealhulgas binaarse algebralise tehte omadus, kus operandide järjekord ei mõjuta tehte tulemit.

Näiteks elementaarmatemaatikast tuntud arvude (naturaalarvude, täisarvude, reaalarvude, kompleksarvude) liitmine ja korrutamine on kommutatiivsed tehted.

Summa ei sõltu liidetavate järjekorrast:

$$a+b=b+a$$


Korrutis ei sõltu tegurite järjekorrast:

$$a\times b=b\times a$$
favorite TOP 7