EN ET

Assotsiatiivsus


Assotsiatiivsus ehk ühenduvus on binaarse tehte omadus. Näiteks reaalarvude liitmine ja korrutamine on assotsiatiivsed tehted.

Mis tahes reaalarvude a, b ja c korral:

\begin{align} (a+b)+c &= a+(b+c) \\ \\ (a\times b) \times c &= a\times (b\times c) \\ \end{align}


Assiotsiatiivsusest järeldub koos kommutatiivsusega, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.favorite TOP 7