EN ET

Trigonomeetrilised funktsioonid


Trigonomeetrilised elementaarfunktsioonid on 1) siinus, 2) koosinus 3) tangens 4) kooseekans, 5) sekans ning 6) kootangens.

Siinus

Siinus on trigonomeetriline funktsioon, mida võib määratleda täisnurkse kolmnurga teravnurga vastaskaateti ning hüpotenuusi suhtena:

$$\sin \alpha=\frac{a}{c}$$

kus,

a— täisnurkse kolmnurga teravnurga vastaskaatet;
c— hüpotenuus.

Koosinus

Koosinus on trigonomeetriline funktsioon, mida võib määratleda täisnurkse kolmnurga teravnurga lähiskaateti ning hüpotenuusi suhtena:

$$\cos \alpha=\frac{b}{c}$$

kus,

b— täisnurkse kolmnurga teravnurga lähiskaatet;
c— hüpotenuus.

Tangens

Tangens on trigonomeetriline funktsioon, mida võib määratleda täisnurkse kolmnurga teravnurga lähiskaateti ning vastaskaateti suhtena:

$$\tan \alpha=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}=\frac{a}{b}$$

kus,

a— täisnurkse kolmnurga teravnurga vastaskaatet;
b— täisnurkse kolmnurga teravnurga lähiskaatet.

Kooseekans, sekans ning kootangens

Kooseekans, sekans ning kootangens on trigonomeetrilised funktsioonid, mille väärtus on vastavalt sama argumendi siinuse, koosinuse ja tangensi pöördväärtus:

\begin{align} \csc \alpha &=\frac{1}{\sin \alpha}=\frac{c}{a} \\ \\ \sec \alpha &=\frac{1}{\cos \alpha}=\frac{c}{b} \\ \\ \cot \alpha &=\frac{1}{\tan \alpha}=\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}=\frac{b}{a} \\ \end{align}

Vaata ka:favorite TOP 7

kalkulaator.ee