EN ET

Ristküliku valemid


Ristkülik on tasandiline nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad. Ristküliku erijuht on ruut.

Ristküliku vastasküljed on omavahel paralleelsed.

Ristküliku ümbermõõt

$$C=2 \times (a+b)$$


kus,

a,b— ristküliku küljed.

Ristküliku pindala

$$S=a\times b$$


Ristküliku diagonaal

Ristküliku diagonaali saab leida Pythagorase teoreemi abil.

$$d=\sqrt{a^{2}+b^{2}}$$
favorite TOP 7