EN ET

Rööpküliku valemid


Rööpkülik ehk rööpnelinurk on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed.

Rööpküliku omadused:

  • Vastasnurgad on võrdsed.
  • Vastasküljed on võrdse pikkusega.
  • Lähisnurkade summa on 180 kraadi.
  • Diagonaalid poolitavad teineteist
  • Diagonaalide lõikepunkt on rööpküliku sümmeetriakeskpunkt

Rööpküliku erijuhud:

  • Rööpkülikut, mille kõik küljed on võrdsed, nimetatakse rombiks.
  • Rööpkülikut, mille kõik nurgad on võrdsed, nimetatakse ristkülikuks.
  • Rööpkülikut, mille kõik küljed ja kõik nurgad on võrdsed, nimetatakse ruuduks.

Rööpküliku ümbermõõt

$$C=2 \times (a+b)$$


kus,

a,b— rööpküliku küljed.

Rööpküliku pindala

$$S=a\times h$$


kus,

a— rööpküliku alus.
h— rööpküliku kõrgus.

Kui a = h, siis sellise rööpküliku pindala on võrdne vastava ruudu (mille külg on a) pindalaga. Seda on kasutanud Eukleides Pythagorase teoreemi tõestuses oma raamatus Elemendid.favorite TOP 7