EN ET

Raskusjõud


Raskusjõud on Maa (või mõne muu suure taevakeha) poolt selle läheduses paiknevale palju väiksemale kehale avaldatav gravitatsioonijõud. Raskusjõud Maa gravitatsiooniväljas on vektoriaalne suurus, mis avaldub raskuskiirenduse (mis võrdub gravitatsioonivälja tugevusega) ja keha massi korrutisena:

$$\vec{F}=m\vec{g}$$


kus,

m— keha mass
g— raskuskiirendus.

Raskuskiirendus

Loetakse, et merepinnal on raskuskiirenduse väärtus:

$$\vec{g}\approx 9,80665\, \mathrm{m/s^{2}}$$

Maapinnal olevale kehale mõjuv gravitatsioonijõud

Maapinnal olevale kehale mõjuv gravitatsioonijõu valem on leitav Newtoni gravitatsiooniseaduse abil.

$$F=G\frac{M \cdot m}{R^{2}}$$


kus,

G— gravitatsioonikonstant,
M— maa mass,
m— keha mass,
R— maa raadius.

Maapinnast kõrgemale tõstetud kehale mõjuv gravitatsioonijõud

Maapinnast kõrgemale tõstetud kehale mõjuva gravitatsioonijõu valem on järgmine:

$$F=G\frac{M \cdot m}{(R + h)^{2}}$$


kus,

G— gravitatsioonikonstant,
M— maa mass,
m— keha mass,
R— maa raadius,
h— keha kõrgus maapinnast.


Raskuskiirendus on ekvaatoril väiksem kui poolustel. Lokaalset raskuskiirendust (nii selle suunda kui ka suurust) võivad märgatavalt mõjutada ka Maa topoloogiast (mäestikud) ja geoloogiast (maakoore koostis) tingitud gravitatsioonilised anomaaliad.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE