EN ET

Raskusjõud


Raskusjõud on Maa (või mõne muu suure taevakeha) poolt selle läheduses paiknevale palju väiksemale kehale avaldatav gravitatsioonijõud. Raskusjõud Maa gravitatsiooniväljas on vektoriaalne suurus, mis avaldub raskuskiirenduse (mis võrdub gravitatsioonivälja tugevusega) ja keha massi korrutisena:

$$\vec{F}=m\vec{g}$$


kus,

m— keha mass
g— raskuskiirendus.

Raskuskiirendus

Loetakse, et merepinnal on raskuskiirenduse väärtus:

$$\vec{g}\approx 9,80665\, \mathrm{m/s^{2}}$$


Raskuskiirendus on ekvaatoril väiksem kui poolustel. Lokaalset raskuskiirendust (nii selle suunda kui ka suurust) võivad märgatavalt mõjutada ka Maa topoloogiast (mäestikud) ja geoloogiast (maakoore koostis) tingitud gravitatsioonilised anomaaliad.favorite TOP 7