EN ET

Newtoni gravitatsiooniseadus


Newtoni gravitatsiooniseaduse kohaselt kaks punktmassi tõmbuvad üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ning pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga:

$$F_{1}=F_{2}=G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}$$


kus,

G— gravitatsioonikonstant,
m1— esimese keha mass,
m2— teise keha mass,
r— kehadevaheline kaugus.

Gravitatsioonikonstant

Gravitatsioonikonstant (tähis G - tuntud ka kui universaalne gravitatsioonikonstant, Newtoni gravitatsioonikonstant või Cavendishi gravitatsioonikonstant) on gravitatsioonijõu tugevust iseloomustav füüsikakonstant. Selle konstandi väärtus on:

$$G=6,67430(15) \times 10^{-11} \frac{N\times m^{2}}{kg^{-2}}$$


Esimene gravitatsioonikonstandi kaudne mõõtmine on omistatud Henry Cavendishile 1798. aastal.


Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE