EN ET

Potentsiaalne energia


Potentsiaalne energia e. seisuenergia e. asendienergia on füüsikaline suurus, mis näitab keha energiat konservatiivse jõu väljas. Selliseks jõuks on raskusjõud gravitatsiooniväljas, elastsusjõud (näiteks vedru elastsusjõud) ning elektrilaengutele mõjuv jõud staatilises elektriväljas. Keha potentsiaalne energia võrdub tööga, mida on vaja teha konservatiivse jõu ületamiseks. Potentsiaalne energia maa gravitatsiooniväljas on leitav valemiga:

$$E_p=mgh$$


kus,

m— keha mass;
q— raskuskiirendus;
h— kõrgus.

Vedru potentsiaalne energia on leitav valemiga:

$$E_p=\frac{kx^{2}}{2}$$


kus,

k— vedru materjalist ja ehitusest sõltuv jäikustegur;
x— rakenduspunkti kaugus lähteasendist.

Potentsiaalse energia mõõtühikühik SI-süsteemis on džaul (J).favorite TOP 7