EN ET

Kineetiline energia


Kineetiline energia e. liikumisenergia on füüsikaline suurus, mis näitab keha energiat, mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha massist ja kiirusest:

$$E_k=\frac{mv^{2}}{2}$$


kus,

m— keha mass;
v— kiirus.

Fikseeritud telje ümber pöörleva keha kineetilise energia saab leida valemiga:

$$E_k=\frac{I\omega^{2}}{2}$$


kus,

I— keha inertsimoment nimetatud telje suhtes;
ω— nurkkiirus.

Kineetilise energia mõõtühikühik SI-süsteemis on džaul (J).favorite TOP 7